hero image

Vi erbjuder en digital plattform för placeringar i svenska fastigheter.

Vi digitaliserar den svenska marknadens fastighetsinvesteringar.

En investeringsplattform för både små och stora investerare

En plats för dig som bara vill vara en aktiv aktör och fastighetsägare i den spännande branschens utveckling, som vill öppna för möjligheterna till god avkastning och framgångsrika försäljningsvinster.

Pågående kampanjer

property

Startdatum:

Slutdatum:

FASTIGHETSPORTFÖLJ I EKSJÖ

Fastigheterna i Eksjö kommun utgörs av 18 lägenheter, med en sammanlagd uthyrbar area om 1 388 kvm. astigheterna är belägna i Bruzaholm, Hjältevad och Målilla och ligger ca 15 min ifrån Eksjö centrum samt två min ifrån Målilla centrum.

property

Startdatum:

Slutdatum:

BOSTADSPORTFÖLJ I ÄLMHULT

Dulverton Fastigheter AB har under en lång tid byggt upp ett bostadsbestånd vid närliggande tillväxtorter i Småland. Här finns det möjlighet till en effektiv och enkel förvaltning då fastigheterna ligger nära varandra och med lokala entreprenörer samt hantverkare löser man reparationer och underhåll snabbt och smidigt.

Tryggt och säkert

Handeln äger rum med hjälp av BankID helt utan avgifter, och placeraren blir omedelbart aktieägare i de valda objekten eller bestånden. Dina värdepapper registreras vid Nordiska Värdepappersregistret, NVP, och blir synliga i din bankdepå. All handel sker med tillstånd från Finansinspektionen.

Så fungerar det


Att investera via Co-Properties är bara några knapptryck bort. Skapa konto och reservera aktier i spännande fastighetsbolag.

Har du några funderingar? Kontakta oss.

1.

Skapa konto

Skapa och verifiera ditt konto.

2.

Hitta investering

Hitta en spännande fastighet och reservera aktier i bolaget.

3.

Välj belopp och signera

Välj önskat belopp och signera med BankID.

4.

Se din investering

Hitta dina investeringar under din profil.

Bekvämlighet med en modern investeringsplattform

Efter att ett fastighetsprojekt har godkänts och uppfyller nödvändiga kvalifikationer samt har genomgått en "Due diligence"-process, placeras det på Co-Properties AB bord som ett portföljbolag som ägs gemensamt av Co-Properties Nordic Holding AB. Nu är det fritt fram för investerare som har en godkänd profil att börja investera i aktierna.

Var kan jag se mina aktier och transaktioner?

Vi för digital aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret som är ett världsledande värdepappersregister för onoterade bolag.

Genom att du som aktieägare öppnar en kostnadsfri aktiedepå hos vpz.se ser du dina aktier och transaktioner där. Utöver digitala aktieboken som förs på VPZ så kan du följa utvecklingen i vår investerarportal.

"Jag är delägare i femton fastigheter"

"Jag trodde aldrig att jag skulle kunna kalla mig för fastighetsägare, men det kan jag idag, tack vare Co-Properties. Jag gillar att spara i fastigheter. Det är en form som passar mig. Det är objekt som faktiskt finns på riktigt, som man kan ta på, besöka, engagera sig i osv. Det är inte som att investera i vilken annan sparprodukt som helst, ett sorts finansiellt instrument som man inte begriper. Därför väljer jag Co-Properties."

- Nöjd användare

Få tillgång till specialister och partners

Att verka inom ett så komplext område som konsortiefinansierade fastighetsutvecklingar, kräver specialkompetens, skicklighet och erfarenhet. Med oss har du tillgång till våra högt kvalificerade specialister och partners för varje skede av ditt projekt.

ADVOKATER

Juridiska tjänster som säkerställer compliance under due diligence och finansiering, samt all formell dokumentation som säkerställer ägares och investerares rättigheter.

REVISORER

Finansiell due diligence, lönsamhetsbedömning, projektoptimering, offentlig cpmpliance och rapportering.

MÄKLARE

Tillgång till investeringsmarknaden och investerarsökning under finansiering och exit.

FÖRVALTNING

Förvaltning av portföljbolaget som innehåller investeringsprojektet, handlägga finansieringskonsortiet och projektoptimering.

Vinst för alla!

För att säkerställa att alla intressenter verkar mot ett gemensamt mål går Co-Properties in som en engagerad partner i varje projekt. Enligt vår modell är varje investeringsprojekt ett trevägs samarbete mellan fastighetsutvecklare, investerare och Co-Properties. Framgång mäts i framsteg, tillväxt och vinst för oss alla!

Kom igång med att investera i fastigheter

Har du alltid drömt om att investera i fastigheter? Tillsammans med oss kan du komma igång idag!

green hearts

Din självklara partner för fastighetsinvesteringar

För fastighetsutvecklare innebär detta bred tillgång till finansiering genom en enda kontaktpunkt. För investerare är det möjligt att söka upp och investera i projekt av alla slag och storlekar, och att helt eller delvis avsluta när som helst.