Byggd för att hjälpa smarta investerare att investera smartare.

Hos oss kan du investera i en billig, diversifierad portfölj av fastigheter av institutionell kvalitet. Vi kombinerar toppmodern teknik med intern expertis för att minska avgifterna och maximera din långsiktiga avkastningspotential. Fastigheter har traditionellt varit en av de mest eftertraktade tillgångsklasserna för professionella investerare – nu är den tillgänglig för dig.

Smartphone lying next to a laptop keyboard

Investera

i vilket projekt du vill

2 people handling a phone

Handla

snabbt & utan avgifter

Person walking through door

Sälj

när du vill

Smartare diversifiering

När man ska investera vill man såklart lägga in sina pengar i projekt med den bästa avkastningen. Inom fastigheter är det en direkt skillnad om man investerar i större projekt med bättre ekonomisk effektivitet- detta i och med att profiten blir större än management och admin kostnader eftersom projektet växer i storlek. Vilket menas att om du som investerare kan ska du prioritera att investera i större projekt snarare än mindre fastighetsprojekt. 

Utmaning

Så som fastighets världen fungerar idag är att det finns en limit hur långt en investerare kan gå. Delvis beroende på att omkostnaderna växer när man hanterar olika och nya investerare har många fastighetsutvecklare valt att hålla sig till bara en eller ett par olika investerare. Utvecklaren har då valt att gå efter de investerare som främst möter de ekonomiska kraven. Detta minskar då möjligheterna för både fastighetsutvecklaren och även för investeraren att växa.

Lösning

Vi distribuerar en digital lösning för att utesluta dessa hinder. Detta genom att plattformen ger investerare möjligheten att placera sina pengar i alla slags olika projekt- stora som små. Genom digitala automationer tas detta om hand och då till ingen extra kostnad för fastighetsutvecklaren. Då det funkar som olika byten tillåter man även investerare att handla med aktier under hela projektets livsresa om man vill lämna projektet till en viss del eller helt.

Bekvämligheten du kan förvänta dig av en modern investeringsplattform

När ett fastighets projekt har godkänts och har rätt kvalifikationer och “ Due diligence ” läggs det på Co-Properties bord som ett portfolio företag. Projektet är då samägt av Co-Properties samt projektets ägare. Nu är det fritt fram för investerare som har en godkänd profil att börja investera i aktierna.  

Alla olika köpare och här spelar det ingen roll hur många eller få aktier man har, blir automatiskt behandlade som ett investeringskonsortium där alla dokument och transaktioner genomförs av plattformens automatiserade flöden. Formellt kan man säga att när det kommer till juridiska åtaganden är processen exakt detsamma som att köpa en vanlig aktie, tänker man funktionellt är det så lätt som att handla i en butik online.