hero image alt

Om oss

Varför Co-Properties?

Det finns en stor mängd attraktiva fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist ger oss slutsatsen att det finns problem med exempelvis dagens finansieringsmodeller.

Varför vi finns

glass building

Större investeringar

Vi ger investerare tillgång att delta i större investeringar än vad tillgängliga medel, kompetens eller tid annars skulle tillåta.

cars speedometer

Prestanda

Genom noggrant urval av listade projekt strävar vi alltid efter att leverera en högre avkastning på investeringen, jämfört med vilket relevant index som helst.

typing on keyboard

Investeringsbörs

Vi levererar ett högkvalitativt affärsflöde, kvalificering av affärscase, investeringscase, projektstöd och aktiehandel hantering.

Co-Properties erbjuder en digital plattform för placeringar i svenska fastigheter.

Det är en ledande handelsplats för både större och mindre investerare och sparare, privatpersoner och företag som  –  tillsammans med Co-Properties  –   vill vara en aktiv aktör och fastighetsägare i den spännande branschens utveckling, som vill öppna för möjligheterna till god avkastning och framgångsrika försäljningsvinster.

Yellow appartment building

Byggd för att hjälpa smarta investerare att investera smartare

I en värld av fastighetsinvesteringar är avkastningen direkt kopplad till projektets storlek. Eftersom kostnaderna för ledning, administration och utveckling i stort sett är desamma oavsett projektstorlek, blir det större vinstmarginal på stora projekt jämfört med mindre. 

Co-Properties finns för att tillåta investerare att “slå över sin viktklass” och ge fastighetsutvecklare en bredare tillgång till investeringskapital. Vi samlar dessa intressenter och tar bort de hinder som hindrar dem från att göra lönsamma affärer tillsammans.

narrow walkway
team holding hands

Gå med i framtidens fastighetsinvesteringar

Tillgången på utvecklingskapital är knuten till kostnaderna för att förvalta investeringen. Om dessa är för stora kan investeringar vara olämpliga, även om investerare skulle kunna tillhandahålla de nödvändiga medlen. 

Co-Properties lösning är en digital plattform utformad för att överbrygga denna klyfta. Den tillhandahåller de verktyg som krävs för att skapa effektiva och kompatibla investeringskonsortium på ett ekonomiskt optimerat och administrativt genomförbart sätt genom att automatisera processer och integrera alla nödvändiga stödfunktioner, och låta intressenter handla aktier efter behag.

Vi förändrar hur du investerar i fastigheter

Co-Properties täcker behoven hos både investerare och fastighetsutvecklare i en bekväm digital plattform. För fastighetsutvecklare innebär detta bred tillgång till finansiering genom en enda kontaktpunkt. För investerare är det möjligt att söka upp och investera i ärenden av alla slag och storlekar, och att helt eller delvis avsluta när som helst.

escalades

Operativt team

Lars Britse

Styrelseordförande

Samarbetspartners

Advokater

Redovisning

Revisor

Digital byrå