Man sitting at a desk with a small coffe cup

Co-Properties

Investerar i fastighets- och solcellsparker i Sverige i tillväxtnära områden till regionstäder.

Om oss

Co-Properties gör fastighets- och solcellsparks investeringar i Sverige genom delägda portföljbolag tillsammans med små och medelstora fastighetsinvesterare genom vår egenutvecklade digitala handelsplatform Covest.
Co-Properties blir som lägst 30% delägare i alla investeringar.

Bolaget skall genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

2 people working infront of laptops
Looking up at the sky, with 4 skyscrapers on each side of the image

Vision

Co-Properties ska vara den mest attraktiva placeringen i fastighetsrelaterade tillgångar i Sverige och över tid leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika portföljbolag.

Mission

Med vår kompetens och aktiva ägarfilosofi kan vi bidra till att optimera utvecklingspotentialen i varje fastighet/investering och samtidigt verka för en hållbar omställning i den svenska fastighetsbranchen.

Genom vår egenutvecklade digitala handelsplattform Covest.se skapa ytterligare värden för både nya som befintliga aktieägare.

Building covered with greenery

Fastighetsinnehav

Red houses next to a road

Co-Properties Älmhult

Drone photograph of 3 houses

Co-Properties Eksjö

Drone photograph of a solar cell park

Co-Properties Höganäs

Var kan jag se mina aktier och transaktioner?

Vi för digital aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret som är ett världsledande värdepappersregister för onoterade bolag.

Genom att du som aktieägare öppnar en kostnadsfri aktiedepå hos vpz.se ser du dina aktier och transaktioner där. Utöver digitala aktieboken som förs på VPZ så kan du följa utvecklingen i vår investerarportal.

Investerings- och värdeskapandeprocess

1. Analys och identifiering

Co-Properties kommer att kontinuerligt arbeta för att identifiera och analysera samt föra dialog med investeringskandidater. Det sker framförallt genom Co-Properties stora och etablerade nätverk inom både fastighets- och solcellsbranschen.

2. Analys av utvecklingspotiential

Potentiella investeringar utvärderas utifrån ett antal parametrar där Co-Properties skapar sig en djupare förståelse för fastighetsbeståndet, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och tydliga utvecklingsområden.

3. Beslut om investering

Under genomförandefasen går Co-Properties igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av investeringsobjektet. Vid positivt utfall avslutas processen med förhandling och avtalssignering tillsammans med Born Advokater i Stockholm.

4. Optimering och utveckling

Co-Properties arbetar aktivt med att stärka de portföljbolag där investeringar har gjorts och berikar dem med fastighets-och transaktionskompetens, affärsutveckling, rätt kontaktnät och kapital.

5. Löpande analys av avkastning och utvecklingspotential.

Co-Properties genomför löpande analyser av befintliga innehav i portföljen för att säkerställa att varje enskilt innehav ger förväntad avkastning och visar utvecklingspotential tillsammans med samarbetspartnern Croisette.

6. Behålla, utveckla och eventuellt avyttra.

Co-Properties gör löpande avvägningar kring varje innehavs bidrag till portföljens tillväxtförmåga, risk och bästa avkastning.

IR kontakter

Lars Britse

Styrelseordförande

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.