StrategiQ ökar ägandet i Co-Properties moderbolag Co-Properties Nordic Holding

Nuvarande aktieägaren StrategiQ Företagspartner AB, med den Göteborgsbaserade finansmannen Rolf Lundström som ägare, ökar ägandet i Co-Properties Nordic Holding från 2,43 % till beräknat 26,3 % och blir därmed bolagets störste aktieägare. Rolf Lundström är känd som grundare till spelbolaget Cherry Casino som sedan såldes till det som idag är Betsson. Därefter var han och Provobis tidigare största aktieägare i hotellkoncernen Scandic, men är idag mycket aktiv aktör på fastighetsmarknaden. Genom Provobis är Rolf storägare i investmentbolaget Svolder, den digital nischbanken Collector etc. Tillsammans med Erik Selin har Rolf och Provobis engagemang i olika bolag. Nu väljer han alltså att investera i det nya Co-Properties som utvecklat den unika digitala handelsplattformen för såväl fastighets- som solparksinvesteringar – COVEST.se. Lanseringen var den 24 april. Läs mer på www.co-Properties.se.

”När jag kom i kontakt med grundarna för Co-Properties stod det genast klart att företaget och utvecklingen är någonting som är alldeles unikt på fastighetsmarknaden. Därmed var det självklart för mig att vara med på den resan och låta StrategiQ Företagspartner, bolag inom Provobis, att delvis hålla i rodret genom att vara huvudägare” säger Rolf Lundström.

Den Göteborgsbaserade fastighetsägaren och välkände travhästägaren Hans-Gunnar Heed har genom bolaget Drängsered Fastigheter AB tecknat sig för 3 MSEK och ägande om 15,2 % av aktierna. Hans-Gunnar Heed med familj kontrollerar ett flertal helägda bolag inom både fastighetsbranschen som FM Finans AB, FM Reklam m.fl.

Jörns Bullmarknad AB, bolagets tidigare störste aktieägare, har konverterat ett reverslån om 2 MSEK till nya aktier till kursen 10 öre, enligt villkor i reversen, ägandet uppgår därefter till 16,2 %. Jörns Bullmarknad AB är stor aktieägare i ett flertal noterade och onoterade bolag.

Dulverton AB, med ägaren Joakim Bladh, har tecknat sig i den pågående emissionen med 1 MSEK till kursen 10 öre eller 10 miljoner aktier som del av köpeskillingen vid Capital Icons köp av Dulverton Fastigheter AB som bolaget tillträdde den 5 april.

Co-Properties äger och förvaltar idag ett bestånd om motsvarande cirka 140 miljoner SEK i fastigheter främst i södra Sverige, men förvärv av solparksanläggningar ligger i slutfasen, som man erbjuder marknaden samt handlarna genom sin digitala handelsplattform co-properties.se Bolagets målsättning är att inom en 5 års period äga och förvalta fastigheter i primärt södra Sverige överstigande 1 miljard.

Den pågående PRE-IPO beräknas inbringa 15 MSEK före emissionskostnader om 1 MSEK.

Co-Properties Nordic Holding AB gm. Styrelsen