Co-Properties nyemission

Sista chansen att teckna i Co-Properties! Teckna senast 31/5.

Co-Properties gör fastighets- och solcellsparks investeringar i Sverige genom delägda portföljbolag tillsammans med små och medelstora fastighetsinvesterare genom vår egenutvecklade digitala handelsplatform Covest. Co-Properties blir som lägst 30% delägare i alla investeringar.

Bolaget skall genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

Co-Properties ska vara den mest attraktiva placeringen i fastighetsrelaterade tillgångar i Sverige och över tid leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika portföljbolag.

Co-Properties investerar långsiktigt i lönsamma fastigheter, idag äger och förvaltar de över 130 lägenheter. Genom Co-Properties får delägare investera i fastigheter som vanligtvis är otillgängliga för allmänheten. Co-Properties är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av fastigheter med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering. Co-Properties investeringspolicy är opportunistisk, och en utvärdering sker löpande av intressanta finansierings- och investeringsmöjligheter, varvid det huvudsakliga investeringsfokuset ligger på fastigheter.